Liên hệ chúng tôi

Telegram
Tham khảo ngay
Facebook

Ưu điểm sản phẩm

Thống kê thành viên

Thành viên đã đăng ký và hợp lệ có thể được kiểm tra bất cứ lúc nào

Chi tiết trò chơi thành viên

Chi tiết lãi lỗ của các thành viên tham gia trò chơi

Báo cáo thành viên

Mọi thông tin thành viên có thể kiểm tra nhanh chóng

Chi tiết chi phí của nhà cung cấp

Doanh thu cược, tỉ lệ chi phí, trạng thái thắng và thua, tổng chi phí của nhà cung cấp

X
Tải xuống plugin chống hack (chỉ dành cho hệ thống windows)
Hướng dẫn sử dụng: Nhấp để thực hiện tệp định dạng BAT sau khi tải xuống, hiển thị HOÀN TOÀN nghĩa là thực hiện xong *** Ưu tiên Google DNS