Tham gia ngay Ball8

(Vui lòng điền các chi tiết bên dưới, * phải điền vào chỗ trống)

Thông tin cá nhân
  • Vui lòng nhập4-11ký tự, có thể kết hợp số và chữ cái
  • Độ dài mật khẩu là 10-16 ký tự và phải chứa kết hợp chữ hoa và chữ thường và số
  • Độ dài mật khẩu phải từ 6-16 ký tự chỉ có chữ cái và số
Thông tin cá nhân
X
Tải xuống plugin chống hack (chỉ dành cho hệ thống windows)
Hướng dẫn sử dụng: Nhấp để thực hiện tệp định dạng BAT sau khi tải xuống, hiển thị HOÀN TOÀN nghĩa là thực hiện xong *** Ưu tiên Google DNS