FINAL MATCH COUNTDOWN

 • Match Ended 0 - 2 00:00
  WC Group A Round 1

  Qatar

  vs

  Ecuador

 • Match Ended 6 - 2 21:00
  WC Group B Round 1

  England

  vs

  Iran

 • Match Ended 0 - 2 00:00
  WC Group A Round 1

  Senegal

  vs

  Netherlands

 • Match Ended 1 - 1 03:00
  WC Group B Round 1

  USA

  vs

  Wales

 • Match Ended 1 - 2 18:00
  WC Group C Round 1

  Argentina

  vs

  Saudi Arabia

 • Match Ended 0 - 0 21:00
  WC Group D Round 1

  Denmark

  vs

  Tunisia

 • Match Ended 0 - 0 00:00
  WC Group C Round 1

  Mexico

  vs

  Poland

 • Match Ended 4 - 1 03:00
  WC Group D Round 1

  France

  vs

  Australia

 • Match Ended 0 - 0 18:00
  WC Group F Round 1

  Morocco

  vs

  Croatia

 • Match Ended 1 - 2 21:00
  WC Group E Round 1

  Germany

  vs

  Japan

 • Match Ended 7 - 0 00:00
  WC Group E Round 1

  Spain

  vs

  Costa Rica

 • Match Ended 1 - 0 03:00
  WC Group F Round 1

  Belgium

  vs

  Canada

 • Match Ended 1 - 0 18:00
  WC Group G Round 1

  Switzerland

  vs

  Cameroon

 • Match Ended 0 - 0 21:00
  WC Group H Round 1

  Uruguay

  vs

  Korea Republic

 • Match Ended 3 - 2 00:00
  WC Group H Round 1

  Portugal

  vs

  Ghana

 • Match Ended 2 - 0 03:00
  WC Group G Round 1

  Brazil

  vs

  Serbia

 • Match Ended 0 - 2 18:00
  WC Group B Round 2

  Wales

  vs

  Iran

 • Match Ended 1 - 3 21:00
  WC Group A Round 2

  Qatar

  vs

  Senegal

 • Match Ended 1 - 1 00:00
  WC Group A Round 2

  Netherlands

  vs

  Ecuador

 • Match Ended 0 - 0 03:00
  WC Group B Round 2

  England

  vs

  USA

 • Match Ended 0 - 1 18:00
  WC Group D Round 2

  Tunisia

  vs

  Australia

 • Match Ended 2 - 0 21:00
  WC Group C Round 2

  Poland

  vs

  Saudi Arabia

 • Match Ended 2 - 1 00:00
  WC Group D Round 2

  France

  vs

  Denmark

 • Match Ended 2 - 0 03:00
  WC Group C Round 2

  Argentina

  vs

  Mexico

 • Match Ended 0 - 1 18:00
  WC Group E Round 2

  Japan

  vs

  Costa Rica

 • Match Ended 0 - 2 21:00
  WC Group F Round 2

  Belgium

  vs

  Morocco

 • Match Ended 4 - 1 00:00
  WC Group F Round 2

  Croatia

  vs

  Canada

 • Match Ended 1 - 1 03:00
  WC Group E Round 2

  Spain

  vs

  Germany

 • Match Ended 3 - 3 18:00
  WC Group G Round 2

  Cameroon

  vs

  Serbia

 • Match Ended 2 - 3 21:00
  WC Group H Round 2

  Korea Republic

  vs

  Ghana

 • Match Ended 1 - 0 00:00
  WC Group G Round 2

  Brazil

  vs

  Switzerland

 • Match Ended 2 - 0 03:00
  WC Group H Round 2

  Portugal

  vs

  Uruguay

 • Match Ended 1 - 2 23:00
  WC Group A Round 3

  Ecuador

  vs

  Senegal

 • Match Ended 0 - 2 23:00
  WC Group A Round 3

  Qatar

  vs

  Hà Lan

 • Match Ended 0 - 1 03:00
  WC Group B Round 3

  Iran

  vs

  Mỹ

 • Match Ended 0 - 3 03:00
  WC Group B Round 3

  Wales

  vs

  Anh

 • Match Ended 1 - 0 23:00
  WC Group D Round 3

  Úc

  vs

  Đan Mạch

 • Match Ended 1 - 0 23:00
  WC Group D Round 3

  Tunisia

  vs

  Pháp

 • Match Ended 0 - 2 03:00
  WC Group C Round 3

  Ba Lan

  vs

  Argentina

 • Match Ended 1 - 2 03:00
  WC Group C Round 3

  Ả Rập Xê Út

  vs

  Mexico

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Group F Round 3

  Croatia

  vs

  Bỉ

 • Match Ended 1 - 2 23:00
  WC Group F Round 3

  Canada

  vs

  Morocco

 • Match Ended 2 - 4 03:00
  WC Group E Round 3

  Costa Rica

  vs

  Đức

 • Match Ended 2 - 1 03:00
  WC Group E Round 3

  Nhật Bản

  vs

  Tây Ban Nha

 • Match Ended 2 - 1 23:00
  WC Group H Round 3

  Hàn Quốc

  vs

  Bồ Đào Nha

 • Match Ended 0 - 2 23:00
  WC Group H Round 3

  Ghana

  vs

  Uruguay

 • Match Ended 2 - 3 03:00
  WC Group G Round 3

  Serbia

  vs

  Thụy Sĩ

 • Match Ended 1 - 0 03:00
  WC Group G Round 3

  Cameroon

  vs

  Brazil

 • Match Ended 3 - 1 23:00
  WC Round of 16

  Hà Lan

  vs

  Mỹ

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 16

  Hà Lan - Hiệp phụ

  vs

  Mỹ - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 16

  Hà Lan - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Mỹ - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 16

  Hà Lan - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Mỹ - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 2 - 1 03:00
  WC Round of 16

  Argentina

  vs

  Úc

 • Match Ended 0 - 0 03:00
  WC Round of 16

  Argentina - Hiệp phụ

  vs

  Úc - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 03:00
  WC Round of 16

  Argentina - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Úc - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 0 - 0 03:00
  WC Round of 16

  Argentina - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Úc - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 3 - 0 23:00
  WC Round of 16

  Pháp

  vs

  Ba Lan

 • Match Ended 3 - 0 03:00
  WC Round of 16

  Anh

  vs

  Senegal

 • Match Ended 1 - 1 23:00
  WC Round of 16

  Nhật Bản

  vs

  Croatia

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 16

  Japan - (ET)

  vs

  Croatia - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 16

  Nhật Bản - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Croatia - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 16

  Nhật Bản - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Croatia - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 4 - 1 03:00
  WC Round of 16

  Brazil

  vs

  Hàn Quốc

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 16

  Morocco

  vs

  Tây Ban Nha

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 16

  Morocco - Hiệp phụ

  vs

  Tây Ban Nha - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 16

  Morocco - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Tây Ban Nha - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 16

  Morocco - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Tây Ban Nha - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 6 - 1 03:00
  WC Round of 16

  Bồ Đào Nha

  vs

  Thụy Sĩ

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 8

  Croatia

  vs

  Brazil

 • Match Ended 1 - 1 23:00
  WC Round of 8

  Croatia - Hiệp phụ

  vs

  Brazil - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 8

  Croatia - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Brazil - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 8

  Croatia - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Brazil - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 2 - 2 03:00
  WC Round of 8

  Hà Lan

  vs

  Argentina

 • Match Ended 0 - 0 03:00
  WC Round of 8

  Hà Lan - Hiệp phụ

  vs

  Argentina - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 03:00
  WC Round of 8

  Hà Lan - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Argentina - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 0 - 0 03:00
  WC Round of 8

  Hà Lan - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Argentina - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 1 - 0 23:00
  WC Round of 8

  Morocco

  vs

  Bồ Đào Nha

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 8

  Morocco - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Bồ Đào Nha - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 8

  Morocco - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Bồ Đào Nha - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Round of 8

  Morocco - Hiệp phụ

  vs

  Bồ Đào Nha - Hiệp phụ

 • Match Ended 1 - 2 03:00
  WC Round of 8

  Anh

  vs

  Pháp

 • Match Ended 0 - 0 03:00
  WC Round of 8

  Anh - Hiệp phụ

  vs

  Pháp - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 03:00
  WC Round of 8

  Anh - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  France - PK (Handicap)

 • Match Ended 0 - 0 03:00
  WC Round of 8

  Anh - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  France - PK (Over/Under)

 • Match Ended 3 - 0 03:00
  WC Semi Finals

  Argentina

  vs

  Croatia

 • Match Ended 2 - 0 03:00
  WC Semi Finals

  Pháp

  vs

  Morocco

 • Match Ended 0 - 0 03:00
  WC Semi Finals

  Pháp - Hiệp phụ

  vs

  Morocco - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 03:00
  WC Semi Finals

  France - PK (Handicap)

  vs

  Morocco - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 0 - 0 03:00
  WC Semi Finals

  France - PK (Over/Under)

  vs

  Morocco - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 2 - 1 23:00
  WC Third Place

  Croatia

  vs

  Morocco

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Third Place

  Croatia - Hiệp phụ

  vs

  Morocco - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Third Place

  Croatia - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Morocco - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Third Place

  Croatia - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Morocco - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 2 - 2 23:00
  WC Final

  Argentina

  vs

  Pháp

 • Match Ended 1 - 1 23:00
  WC Final

  Argentina - Hiệp phụ

  vs

  Pháp - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Final

  Argentina - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  France - PK (Handicap)

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Final

  Argentina - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  France - PK (Over/Under)

X
Tải xuống plugin chống hack (chỉ dành cho hệ thống windows)
Hướng dẫn sử dụng: Nhấp để thực hiện tệp định dạng BAT sau khi tải xuống, hiển thị HOÀN TOÀN nghĩa là thực hiện xong *** Ưu tiên Google DNS